Regler for husdyr

TILLADELSE  TIL  HUSDYR (hund/kat)      

           

 

Lejemålet                             Realskolevej 5, 4171 Glumsø

Udlejer                                 Rådhusbo Aps

Lejer                                    X                  

 

Undertegnede udlejer giver hermed tilladelse til. at lejer kan

 

holde sin nuværende hund (1 stk.)

 

i ovennævnte lejemål. Tilladelsen gælder kun ovenstående, og bortfalder senest ved ovenståendes død.

 

Tilladelsen er givet på betingelse af, at lejer er erstatningspligtig for al slid/skade m.v. som kan henføres til hunden. Det er ligeledes en forudsætning for tilladelsen, at alle efterladenskaber omgående fjernes fra lejemål/fællesarealer og anbringes i affaldsstativ.

 

Dersom ovenstående ikke efterleves, og/eller udlejer mener, at hunden er til gene for ejendommens øvrige beboere, kan udlejer med omgående virkning tilbagekalde denne tilladelse, og hunden må fjernes fra lejemålet omgående.

 

Senest ved hundens død/tvangsfjernelse skal de af hunden evt. forvoldte skader/slid omgående udbedres af lejer.

 

Lejer skal ved hundens død/flytning omgående give udlejer skriftlig besked. Udlejer har i hele tilladelsesperioden (samt i perioden som følger umiddelbart efter) ret til adgang til lejemålet for at besigtige dette for evt. slid/skader. Straks udlejer har ytret ønske herom, skal lejer meddele udlejer tidspunkt for en sådan besigtigelse. (max. 3 uger fra udlejers afsendelse af meddelelse).

 


Jersie,   /6  2015                                                ________,   /6  2015


..................................                                       ...................................

Som udlejer                                                          Som lejer:

 

Rådhusbo Aps                                                             XX                                            

v/Kjeld Tyllesen